Vodonoska push-to-call

Почистване на септични ями от утайки – правила за работа

Септичните ями, както всяко друго устройство, се нуждаят от почистване. При правилно използване на системата органичните съединения се преработват от микроорганизми в маса, наречена утайка. Утайките от този вид са без мирис. Те са безвредни са за околната среда, но колкото по-голям е слоят тиня в резервоара, толкова по-малко практичен става резервоар. По този начин полезният обем на секциите за обработка намалява.

Затова е добре да се прави почистване на септичната яма от тиня веднъж годишно или след година и половина. Това зависи честотата на използване.

Защо се извършва почистване на септичната яма?

  Помийните ями, които натрупват съдържимо, се почистват при напълването им, със септичните ями всичко се осъществява по-различно. Съществува мнение, че няма такава нужда от подобна услуга, че изхвърлянето става по разработения проект и не е нужно да се прави почистване. Този подход е погрешен, очевидно е, че има редица обстоятелства, които изискват намесата на специално оборудване за извършване на почистване.

Изпомпването на септичната яма се извършва с цел:

  1. поддържане на екологичната безопасност на обекта;
  2. запазване на полезния обем на резервоара;
  3. обновяване на популацията от полезни микроорганизми.

Утайката, натрупваща се на дъното на септичната яма, „краде“ пространство от отпадъчните води. Това може да доведе до аварийно наводняване на територията.

Намаляването на обема ще принуди течността да търси пътя на най-малкото съпротивление. По този начин в крайна сметка ще се окаже извън резервоара. Непречистената вода, попадаща в земята, прониква във всички слоеве на почвата.Така може да проникне и в източниците на питейна вода. Инцидент от такъв тип е изключително опасен.  Дългото време, през което тинята е пребивавала в резервоара, постепенно я превръща в глина, а почистването на твърдия слой е сложно, затова е по-добре да не се стига до такова състояние.

Правилната употреба на биологични продукти ще увеличи времето между почистването.

Още за нашата услуга: Изпомпване на септични ями.

Оценете ни!
[Общо: 0 Оценка: 0]
Изпомпване на септични ями – начини и какво трябва да знаете
Споделете в: