Vodonoska push-to-call

Почистване на мазниноуловители и утайници на МОЛ-ове, търговски вериги, бизнес сгради и други. Екипът на vodonoska.com се занимава и с почистване на шахти в подземни паркинги и гаражи, мазета и сутерени. Ние ще се отзовем на място и ще извърши почистването в рамките на работния ден. Разполагаме с нужната техника и опит да го извършим.

Почистване на мазниноуловители

Почистването на тези уатйници и шахти е неприятен процес, който обаче ние извършваме с рутина. За нас това е занаят и сме подготвени да го свършим. Всяка шахта, контейнери и септична яма се нуждае от почистване и профилактика. Позвънете на vodonoska.com и си гарантирайте спокоен работен процес.

почистване на мазниноуловители

Повече за услугите по отводняване на септични ями тук.

Почистваме мазниноуловители като промишлени уловители на мазнини в хранително-вкусовата промишленост, консервни фабрики, кланици и ферми, сервизни, събирателни колектори
на паркинги в бизнес сгради и търговски центрове.

Ние обслужваме без особени затруднения бизнеси с различни по обеми каломаслоуловители и мазниноуловители. Разполагаме с професионална техника, помпи и препарати. След нашата намеса уловителите ще са почистени и без миризма.

Защо се монтират мазниноуловители?

Промишлени мазноуловители се слагат на сградите на всички производствени дейности, където в отходните канали концентрацията на мазнини е над обичайното. Също така мазниноуловители се монтират на обекти, които нямат централна канализация. В този случай се прибягва до инсталиране на решения за локално пречистване на отпадъчните води – мини пречиствателни станции, септични ями и други. В този случай регулярно се налага почистване на мазниноуловителя и неговото санитаризиране с препарат. Моля имайте предвид, че ползването на мазниноуловители се регламентира от Наредба № 7 от 2000 г. за Условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Ето и част от бизнесите, които са задължени да инсталират мазниноуловители:

  • Заведения за хранене
  • Хотели и хостели
  • Питейни заведения и кафенета
  • Общественни кухни
  • Хлебопекарни
  • Предприятия от хранително-вкусовата индустрия
  • Болници  и здравни заведения
  • Производствени  цехове
  • Цехове за преработка на месо
  • Мандри и други млекопработвателни цехове
Фирма за Почистване на мазниноуловителиVodonoska.com реагира в рамките на 24 часа за услугата Почистване на мазниноуловители в София-град и София област
Почистване на промишлени заводиСпециална услуга за измиване на силно замърсени повърхности и помещения за производство
Дежурен телефон0878 777 807
СертификатиISO 14001:2005 – интегриране на система за управление по отношение на околната среда
Други ВиК за бизнес клиентиПочистване на канали, видеодиагностика на канализация, водоноски за бизнес клиенти, доставка на топла вода, наем на мини-багери
vodonoska.comЕталон за високо качество и дългогодишна гаранция за предлаганите от нас услуги
Техника за почистване на мазниноуловителиVodonoska.com има нови бусове с професионално оборудване, за да предложи качествена услуга по почистване на мазниноуловители, автомивки, бензиностанции и цехове от хранително-вкусовата промишленост
Споделете в: