Vodonoska push-to-call

Почистване на мазниноуловители и утайници на МОЛ-ове, търговски вериги, бизнес сгради и други. Екипът на vodonoska.com се занимава и с почистване на шахти в подземни паркинги и гаражи, мазета и сутерени. Ние ще се отзовем на място и ще извърши почистването в рамките на работния ден. Разполагаме с нужната техника и опит да го извършим.

Почистване на мазниноуловители

Почистването на тези уатйници и шахти е неприятен процес, който обаче ние извършваме с рутина. За нас това е занаят и сме подготвени да го свършим. Всяка шахта, контейнери и септична яма се нуждае от почистване и профилактика. Позвънете на vodonoska.com и си гарантирайте спокоен работен процес.

почистване на мазниноуловители

Повече за услугите по отводняване на септични ями тук.

Почистваме мазниноуловители като промишлени уловители на мазнини в хранително-вкусовата промишленост, консервни фабрики, кланици и ферми, сервизни, събирателни колектори
на паркинги в бизнес сгради и търговски центрове.

Ние обслужваме без особени затруднения бизнеси с различни по обеми каломаслоуловители и мазниноуловители. Разполагаме с професионална техника, помпи и препарати. След нашата намеса уловителите ще са почистени и без миризма.

Защо се монтират мазниноуловители?

Промишлени мазноуловители се слагат на сградите на всички производствени дейности, където в отходните канали концентрацията на мазнини е над обичайното. Също така мазниноуловители се монтират на обекти, които нямат централна канализация. В този случай се прибягва до инсталиране на решения за локално пречистване на отпадъчните води – мини пречиствателни станции, септични ями и други. В този случай регулярно се налага почистване на мазниноуловителя и неговото санитаризиране с препарат. Моля имайте предвид, че ползването на мазниноуловители се регламентира от Наредба № 7 от 2000 г. за Условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Ето и част от бизнесите, които са задължени да инсталират мазниноуловители:

  • Заведения за хранене
  • Хотели и хостели
  • Питейни заведения и кафенета
  • Общественни кухни
  • Хлебопекарни
  • Предприятия от хранително-вкусовата индустрия
  • Болници  и здравни заведения
  • Производствени  цехове
  • Цехове за преработка на месо
  • Мандри и други млекопработвателни цехове
Споделете в: