Почистване на септични ями

Почистване на септични ями

Почистване на септични ями – една от основните дейности на vodonoska.com.

Фирмата ни разполага с 12 квалифицирани работника и над 10 специализирани машини за почистване и отпушване на септични ями. Камионите ни са оборудвани с вакум-помпи и резервоари, с капацитет от 3 до 26 кубика. Различните по вид и големина машини, позволяват почистване на септични ями с различна големина и обем. Нашите камиони са комбинирани, което позволява вакумно да се почистят септичните ями и с вода под налягане да се премахнат всички наслоявания и твърди образувания по стените.

Регламенти за почистване на септични ямии сертификати

Фирмата е лицензирана в МОСВ с разрешително №12-РД-1454-00 от 11.11.2015 г. за извършване на дейности по събирането и транспортирането на отпадъци на територията на цялата страна, съгласно чл.12, ал.2, т.3 и в съответствие с чл.1, т.41 и т.43 от Закона за управление на отпадъците. Фирмата има договор със "Софийска Вода" АД за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Сертифицирана е и има следните ISO сертификати:

- ISO 14001:2005 - интегриране на система за управление по отношение на околната среда

- ISO 9001:2008 - внедряване на система за управление на качеството

- ISO 18001:2007 - система за управление на здравето и безопасност в работна среда

1
2
3
4
5
6
7
8